MĂNG NỨA KHÔ NẤU NGAY VÀ MĂNG CHUA THÁI SẴN KIM BÔI ĐẠT CHỨNG NHẬN OCOP 5 SAO

Ngày 28/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2023-2025 đã tiến hành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

Qua đánh giá, 14 sản phẩm đều đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023.

Trong đó, 2 sản phẩm đạt hơn 90 điểm gồm: măng nứa khô nấu ngay và măng chua thái sẵn của Công ty cổ phần Kim Bôi

Kết quả, có 2 sản phẩm OCOP 4 sao đạt hạng tiềm năng 5 sao là măng nứa khô nấu ngay và măng chua thái sẵn

Kim Bôi sẽ tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm tốt nhất để phục vụ khách hàng: Hòa Bình đánh giá, phân hạng 14 sản phẩm OCOP năm 2023 (nhandan.vn)