Măng củ nguyên liệu sạch

5.0 12345

Liên hệ
 • Măng củ nguyên liệu sạch được có 3 dạng: Măng nguyên củ, bổ đôi hoặc bổ 4, và thái hình con tri.
 • Quy cách: Xô nhựa 14 kg ( tổng trọng lượng 20 kg)
 • Măng củ nguyên liệu sạch được bán dưới 3 dạng: Nguyên củ, bổ đôi hoặc bổ 4, và thái hình con tri.
 • Quy cách: Xô nhựa 14 kg ( tổng trọng lượng 20 kg)
 • Bảo quản:
  Để nhiệt độ thường HSD = 5 ngày.
  Nhiệt độ 2-8oC được 30 ngày.
  Kho lạnh -18oC được 3 năm.
  Măng củ bổ đôi hoặc bổ 4
  Đã bóc sẵn, luộc chín.
  ngâm nước muối 20-25%
  Không Nấm mốc. Không vi khuẩn Ecoli.Không chất bảo quản.
  Khuyến cáo: Nồng độ muối cao. Tương thích với yêu cầu đặc thù riêng của sp.

Thái theo hình dạng con trì, kích thước theo yêu cầu. Không chất bảo quản, ngâm nước muối =< 3%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Măng củ nguyên liệu sạch”

Your email address will not be published. Required fields are marked *